Yönetim Kurulu

Ali ÇİÇEK
Yönetim Kurulu Başkanı
Murat ÇADIR
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Celalettin CİNGÖZ
Denetçi
Murat KARAPINAR
Yönetim Kurulu Üyesi & Genel Müdür
Özcan TÜRKOĞLU
Muhasebe ve İdari İşler Müdürü

ÜSPER
Üsküdar Belediyesi
Kent Organizasyon
Üsküdar Park Kahvesi
Tebessüm Kahvesi
Nevmekan